VÝKUP BYTŮ

Provádíme přímý výkup bytů, objektů k bydlení a bytových objektů. Vykupujeme nové i starší byty zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP DOMŮ | OBJEKTŮ

Provádíme přímý výkup domů, objektů k bydlení a bytových domů. Vykupujeme nové i starší rodinné domy, vesnické usedlosti.

   VÝKUP POZEMKŮ | PARCEL

Současně provádíme přímé výkupy pozemků, stavebních parcel k zástavbě. Vykupujeme pozemky zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP CHATY | CHALUPY

Výkup chaty nebo výkup chalupy, jiné usedlosti k rekreaci, přímé výkupy chalup. Vykupujeme chaty nebo chalupy zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

Přímý výkup | aktuality

Výkup bytů
Výkup domů
Výkup pozemků
Výkup objektů
Výkup orné půdy
Finance & hypotéka
Exekuce & výkupy
Zákony | legislativa
Životní prostředí
Ekonomika bydlení
Jiné
Kategorie: Zákony | legislativa Dne: 06.12.2013
Právo stavby
Po prvním lednu 2014 by měl stavebník stavět budovu na vlastním pozemku.

Tento princip lze ovšem prolomit tzv. právem stavby, které umožňuje postavit a po nějakou dobu také vlastnit stavbu na cizím pozemku. Právo stavby na pozemku může vzniknout na základě smlouvy a bude zapsáno v příslušném katastru nemovitostí. Vzniknout může i rozhodnutím soudu nebo vydržením. Protože vlastníkem pozemku a stavby má být nakonec stejná osoba, lze zřídit právo stavby jen na dobu určitou, a to maximálně na 99 let, obvykle však na dobu kratší, která bude odpovídat návratnosti investice do stavby.

Po skončení práva stavby se stavba stane součástí pozemku a připadne tak do vlastnictví majitele pozemku, nedohodnou-li se strany jinak, třeba na prodeji pozemku nebo na zřízení nového práva stavby.