VÝKUP BYTŮ

Provádíme přímý výkup bytů, objektů k bydlení a bytových objektů. Vykupujeme nové i starší byty zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP DOMŮ | OBJEKTŮ

Provádíme přímý výkup domů, objektů k bydlení a bytových domů. Vykupujeme nové i starší rodinné domy, vesnické usedlosti.

   VÝKUP POZEMKŮ | PARCEL

Současně provádíme přímé výkupy pozemků, stavebních parcel k zástavbě. Vykupujeme pozemky zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP CHATY | CHALUPY

Výkup chaty nebo výkup chalupy, jiné usedlosti k rekreaci, přímé výkupy chalup. Vykupujeme chaty nebo chalupy zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

Přímý výkup | aktuality

Výkup bytů
Výkup domů
Výkup pozemků
Výkup objektů
Výkup orné půdy
Finance & hypotéka
Exekuce & výkupy
Zákony | legislativa
Životní prostředí
Ekonomika bydlení
Jiné
Kategorie: Zákony | legislativa Dne: 23.02.2014
Nový občanský zákoník | písemná nájemní smlouva | smluvní pokuta
Musí být nutně zachována písemná forma smlouvy o nájmu bytu?

NOZ vyžaduje písemnou formu smlouvy o nájmu bytu - § 2237. Mohou však nastat případy, že smluvní strany, třeba z neznalosti zákona, písemnou formu smlouvy opomenou. Pak tato skutečnost nesmí být na újmu nájemci, tedy pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Je třeba ještě upozornit na ustanovení § 1757, kde se m.j. stanoví, že po uzavření smlouvy mezi stranami, v jiné formě než písemné, je stranám ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí.

Bude možné do budoucna ujednat ve smlouvě o nájmu bytu též smluvní pokutu?

Smluvní pokuta bude patřit mezi tzv. zakázaná ujednání. Nebude proto možné tento institut uplatnit ve smlouvě o nájmu bytu. Pokud si smluvní pokutu ujednaly smluvní strany ještě před účinností NOZ, bude ji možné uplatnit pouze tehdy, pokud právní skutečnosti, umožňující její realizaci, nastaly do 31.12. 2013.