VÝKUP BYTŮ

Provádíme přímý výkup bytů, objektů k bydlení a bytových objektů. Vykupujeme nové i starší byty zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP DOMŮ | OBJEKTŮ

Provádíme přímý výkup domů, objektů k bydlení a bytových domů. Vykupujeme nové i starší rodinné domy, vesnické usedlosti.

   VÝKUP POZEMKŮ | PARCEL

Současně provádíme přímé výkupy pozemků, stavebních parcel k zástavbě. Vykupujeme pozemky zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

   VÝKUP CHATY | CHALUPY

Výkup chaty nebo výkup chalupy, jiné usedlosti k rekreaci, přímé výkupy chalup. Vykupujeme chaty nebo chalupy zatížené exekucí nebo jiným břemenem.

Provádíme výkupy domů | výkupy bytů | výkup chat a chalup | výkupy pozemků

Provádíme přímý výkup rodinných domů, objektů k bydlení a bytových domů. Vykupujeme nové i starší rodinné domy, vesnické usedlosti, pozemky, chaty i chalupy. U služby přímého výkupu vyplatíme Vaše dluhy vzniklé v důsledku zástavních práv či exekuce. Jsme schopni reagovat a realizovat přímý výkup i bezprostředně před dražbou.

Hrozí Vám exekuce či dražba Vašeho domu? Jste v situaci, kdy nezvládáte platit úvěr či dluhy ? Chvátáte na prodej Vaše domu v důsledku koupě nové pro Vás výhodné nemovitosti ? Nebo jen potřebujete rychlé peníze za prodej Vašeho domu ? V takovém případě využijte přímý vykup domu od naší společnosti Realizujeme výkup domů a nemovitostí po celém území České republiky, zvláštní pozornost věnujeme oblastem: jižní Čechy, Vysočina či střední Čechy. Ale zcela určitě jsme schopni reagovat na přímý výkup prakticky kdekoliv na území ČR.

Nabízíme Vám rychlé a právně bezpečné řešení Vaší situace. Nenechte vyhrát exekutora a ochraňte svůj majetek. V desítkách případů jsme již pomohli našim zákazníkům tím, že jsme odklonili chystanou dražbu a nemovitost odkoupili a oddlužili.

Provádíme výkupy zemědělských pozemků

Nástrojem pro určení tržní ceny za zemědělské pozemky může být "úřední cena podle BPEJ", která alespoň ukazuje či naznačuje kvalitu zemědělských pozemků. Tržní cena půdy se odvíjí mimo jiné podle lokality, velikosti pozemků, jejich tvaru, dlouhodobosti nájemní smlouvy atd. atd. Rozmezí, ve kterém naše společnost provádí výkup pozemků, je od 3 – 10 Kč / m2 zemědělské půdy.

Přesnou kalkulaci ceny Vašeho pozemku jsme schopni provést poté, co nám zašlete nebo sdělíte informace o Vašem pozemku. Platba probíhá ihned po uzavření kupní smlouvy, v naléhavých případech jsme schopni vyplatit zálohu ještě před kupní smlouvou. Nabízíme velmi rychlé a efektivní řešení.

Nabízíme Vám rychlé a právně bezpečné řešení Vaší situace. Nenechte vyhrát exekutora a ochraňte svůj majetek. V desítkách případů jsme již pomohli našim zákazníkům tím, že jsme odklonili chystanou dražbu a nemovitost odkoupili a oddlužili.

Co vykupujeme?


- rodinné domy, bytové domy, usedlosti, chaty a chalupy
- byty i domy v exekucí i s nařízenou dražbou
- byty i domy i před rekonstrukcí
- byty i domy zatížené nájmem či věcným břemenem
- byty i domy zatížené hypotékou či úvěrem
- jakýkoliv pozemek nebo pozemek zatížený břemenem


Nabízíme Vám rychlé a právně bezpečné řešení Vaší situace. Výkupy bytů, vykupy domů, výkupy pozemků realizujeme okamžitě.